Следпродажбено обслужване

Как да се справим с проблемния продукт

Когато клиентът установи, че има проблем с продуктите след получаване на стоки, ние имаме пълен процес за разглеждане на оплаквания на клиенти.
Ако искате да знаете системата за контрол на качеството на нашия адаптер, моля, преминете към „Качество“

asbqeb

✧ На първо място, трябва да ни информирате за проблемите на продукта, форматът може да бъде доклад, текстово описание или видео по имейл.

✧ Екипът по продажбите ще даде обратна връзка за проблема на отдела за контрол на качеството, след като получим оплакванията на клиентите.

✧ Когато отделът за контрол на качеството получи доклада за оплакване от екипа по продажбите, инженерът по QE ще организира производствения отдел и отдела за качествен контрол, за да потвърди дефектното явление съгласно горния процес, след което ще открие причината и ще предостави на клиента задоволително решение.